Ceftriaxone (1 g)

Registreringsnummer

Handelsnavn på stoffet: Ceftriaxone

Internasjonalt ikke-proprietært navn:

Kjemisk navn: [6R- [6a, 7beta (z]] - 7 - [[(2-amino-4-tiazolyl) (metoksyimino) acetyl] amino] -8-okso-3 - [[(1,2,5, 6-tetrahydro-2-metyl-5,6-diokso-1,2,4-triazin-3-yl) tio] metyl] -5-tia-1-azabicyklo [4.2.0] okt-2-en- 2-karboksylsyre (som dinatriumsalt).

Sammensetning:

Beskrivelse:
Nesten hvitt eller gulaktig krystallinsk pulver.

Farmakoterapeutisk gruppe:

ATX-kode [J01DA13].

Farmakologiske egenskaper
Ceftriaxone er en tredje generasjon cefalosporin-antibiotika for parenteral bruk, har en bakteriedrepende effekt, hemmer syntesen av cellemembranen, in vitro hemmer veksten av de fleste gram-positive og gram-negative mikroorganismer. Ceftriaxon er stabilt mot beta-laktamasenzymer (både penicillinase og cefalosporinase produsert av de fleste gram-positive og gram-negative bakterier). In vitro og i klinisk praksis er ceftriaxon generelt effektivt mot følgende mikroorganismer:
Gram-positive:
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus A (Str. Pyogenes), Streptococcus V (Str. Agalactiae), Streptococcus viridans, Streptococcus bovis.
Merk: Staphylococcus spp., Motstandsdyktig mot meticillin, er resistent mot cefalosporiner, inkludert ceftriaxon. De fleste stammer av enterokokker (f.eks. Streptococcus faecalis) er også resistente mot ceftriaxon.
Gram-negativ:
Aeromonas spp., Alcaligenes spp., Branhamella catarrhalis, Citrobacter spp., Enterobacter spp. (noen stammer er resistente), Escherichia coli, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella spp. (inkludert Kl. pneumoniae), Moraxella spp., Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas aeruginosa (noen stammer er resistente). (inkludert S. typhi), Serratia spp. (inkludert S. marcescens), Shigella spp., Vibrio spp. (inkludert V. cholerae), Yersinia spp. (inkludert Y. enterocolitica)
Merk: Mange stammer av de oppførte mikroorganismer, som i nærvær av andre antibiotika, for eksempel penicilliner, førstegenerasjons cefalosporiner og aminoglykosider, formerer seg jevnt, er følsomme for ceftriaxon. Treponema pallidum er følsom overfor ceftriaxon både in vitro og i dyreforsøk. Ifølge kliniske data, for primær og sekundær syfilis, er ceftriaxon svært effektivt..
Anaerobe patogener:
Bacteroides spp. (inkludert noen B. fragilis-stammer), Clostridium spp. (inkludert CI. difficile), Fusobacterium spp. (unntatt F. mostiferum. F. varium), Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.
Merk: Noen stammer av mange Bacteroides spp. (f.eks. B. fragilis), som produserer beta-laktamase, er resistente mot ceftriaxon. For å bestemme følsomheten til mikroorganismer, er det nødvendig å bruke plater som inneholder ceftriaxon, siden det har vist seg at visse stammer av patogener kan være resistente mot klassiske cefalosporiner in vitro.

Farmakokinetikk:
Ved administrering parenteralt trenger ceftriaxon godt inn i vev og kroppsvæsker. Hos friske voksne har ceftriaxon en lang halveringstid på omtrent 8 timer. Områder under konsentrasjon-tidskurven i serum for intravenøs og intramuskulær administrasjon er de samme. Dette betyr at biotilgjengeligheten av ceftriaxon når den administreres intramuskulært er 100%. Når det administreres intravenøst, diffunderer ceftriaxon raskt i interstitiell væske, der det beholder sin bakteriedrepende effekt mot patogener som er utsatt for det i 24 timer.
Halveringstiden hos friske voksne personer er omtrent 8 timer. Hos nyfødte opptil 8 dager og hos eldre over 75 år er den gjennomsnittlige eliminasjonshalveringstiden omtrent dobbelt så lang. Hos voksne skilles 50-60% av ceftriaxon ut uendret i urinen, og 40-50% skilles også ut uendret i gallen. Under påvirkning av tarmflora blir ceftriaxon til en inaktiv metabolitt. Hos nyfødte utskilles omtrent 70% av den administrerte dosen via nyrene. Ved nyresvikt eller leverpatologi hos voksne, endres farmakokinetikken til ceftriaxon nesten ikke, eliminasjonshalveringstiden forlenges noe. Hvis nyrefunksjonen er svekket, øker utskillelsen med galle, og hvis det oppstår leverpatologi, øker utskillelsen av ceftriaxon i nyrene.
Ceftriaxon binder reversibelt til albumin, og denne bindingen er omvendt proporsjonal med konsentrasjonen: For eksempel når konsentrasjonen av medikamentet i blodserumet er mindre enn 100 mg / L, er bindingen av ceftriaxon til proteiner 95%, og ved en konsentrasjon på 300 mg / L er den bare 85%. På grunn av det lavere innholdet av albumin i interstitiell væske, er konsentrasjonen av ceftriaxon i den høyere enn i blodserumet.
Penetrasjon i cerebrospinalvæsken: Hos nyfødte og barn, med betennelse i hjernehinnene, trenger ceftriaxon inn i cerebrospinalvæsken, mens det i tilfelle bakteriell meningitt diffunderer i gjennomsnitt 17% av medikamentkonsentrasjonen i blodserumet i cerebrospinalvæsken, som er omtrent 4 ganger mer enn med aseptisk meningitt. 24 timer etter intravenøs administrering av ceftriaxon i en dose på 50-100 mg / kg kroppsvekt, overstiger konsentrasjonen i cerebrospinalvæsken 1,4 mg / l. Hos voksne pasienter med hjernehinnebetennelse, 2-25 timer etter administrering av ceftriaxon i en dose på 50 mg / kg kroppsvekt, var konsentrasjonen av ceftriaxon mange ganger høyere enn minimumsdepressiv dose som er nødvendig for å undertrykke patogenene som ofte forårsaker hjernehinnebetennelse..

Indikasjoner for bruk:

Administrasjonsmåte og dosering:


For voksne og barn over 12 år: Den gjennomsnittlige daglige dosen er 1-2 g ceftriaxon en gang daglig (etter 24 timer). I alvorlige tilfeller eller i tilfeller av infeksjoner forårsaket av moderat følsomme patogener, kan den enkle daglige dosen økes til 4 g.
For nyfødte, spedbarn og barn under 12 år: Med en enkelt daglig dose anbefales følgende regime:
For nyfødte (opptil to ukers alder): 20-50 mg / kg kroppsvekt per dag (dosen 50 mg / kg kroppsvekt kan ikke overskrides på grunn av det umodne enzymsystemet hos nyfødte).
For spedbarn og barn under 12 år: Den daglige dosen er 20-75 mg / kg kroppsvekt. Hos barn som veier 50 kg eller mer, bør doseringen for voksne følges. Doser større enn 50 mg / kg kroppsvekt må gis som en intravenøs infusjon i minst 30 minutter.
Varighet av terapi: avhenger av sykdomsforløpet.
Kombinasjonsterapi:
Eksperimenter har vist at det er synergi mellom ceftriaxon og aminoglykosider når det gjelder effekten på mange gramnegative bakterier. Selv om det er umulig å forutsi den forsterkede effekten av slike kombinasjoner på forhånd, i tilfeller av alvorlige og livstruende infeksjoner (for eksempel forårsaket av Pseudomonas aeruginosa), er deres felles avtale berettiget..
På grunn av den fysiske inkompatibiliteten til ceftriaxon og aminoglykosider, er det nødvendig å foreskrive dem separat i anbefalte doser.!
Meningitt:
For bakteriell hjernehinnebetennelse hos nyfødte og barn er startdosen 100 mg / kg kroppsvekt en gang daglig (maksimalt 4 g). Så snart det var mulig å isolere en patogen mikroorganisme og bestemme følsomheten, må dosen reduseres tilsvarende. De beste resultatene ble oppnådd med følgende behandlingsperioder:
ÅrsaksmiddelVarighet av terapi
Neisseria meningitides4 dager
influensa6 dager
Streptococcus pneumoniae7 dager
Sensitiv enterobakteriesykdom10-14 dager

Gonoré:
For behandling av gonoré forårsaket av både penicillinase-produserende og ikke-penicillinase-produserende stammer, er anbefalt dose 250 mg en gang intramuskulært.
Forebygging i pre- og postoperativ periode:
Før infiserte eller antagelig infiserte kirurgiske inngrep, for å forhindre postoperative infeksjoner, avhengig av risikoen for infeksjon, anbefales en enkelt administrering av ceftriaxon i en dose på 1-2 g 30-90 minutter før operasjonen.
Mangel på nyre- og leverfunksjon:
Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, med normal leverfunksjon, er det ikke behov for å redusere dosen ceftriaxon. Bare i tilfelle nyresvikt i det premature stadium (kreatininclearance under 10 ml / min) er det nødvendig at den daglige dosen av ceftriaxon ikke overstiger 2 g.
Hos pasienter med nedsatt leverfunksjon, forutsatt at nyrefunksjonen er bevart, er det heller ikke behov for å redusere dosen ceftriaxon.
I tilfeller av samtidig tilstedeværelse av alvorlig lever- og nyrepatologi, bør konsentrasjonen av ceftriaxon i serum overvåkes regelmessig. Hos pasienter som gjennomgår hemodialyse, er det ikke nødvendig å endre dosen av legemidlet etter denne prosedyren.
Intramuskulær injeksjon:
For intramuskulær injeksjon må 1 g av legemidlet fortynnes i 3,5 ml av en 1% oppløsning av lidokain og injiseres dypt inn i gluteusmuskelen, det anbefales å injisere ikke mer enn 1 g av legemidlet i en rumpe. Lidokainoppløsning bør aldri administreres intravenøst!
Intravenøs administrering:
For intravenøs injeksjon må 1 g av legemidlet fortynnes i 10 ml sterilt destillert vann og injiseres sakte intravenøst ​​i løpet av 2-4 minutter.
Intravenøs infusjon:
Varigheten av den intravenøse infusjonen er minst 30 minutter. For intravenøs infusjon må 2 g pulver fortynnes i ca. 40 ml av en løsning uten kalsium, for eksempel: i 0,9% natriumkloridoppløsning, i 5% glukoseoppløsning, i 10% glukoseoppløsning, 5% levuloseoppløsning.

Bivirkninger:
Systemiske bivirkninger:
fra mage-tarmkanalen (ca. 2% av pasientene): diaré, kvalme, oppkast, stomatitt og glossitt.
Endringer i blodbildet (ca. 2% av pasientene) i form av eosinofili, leukopeni, granulocytopeni, hemolytisk anemi, trombocytopeni.
Hudreaksjoner (ca. 1% av pasientene) i form av eksantem, allergisk dermatitt, urtikaria, ødem, erythema multiforme.
Andre sjeldne bivirkninger: hodepine, svimmelhet, økte leverenzymer, galleblæretetthet, oliguri, økt serumkreatinin, mykoser i kjønnsområdet, frysninger, anafylaksi eller anafylaktiske reaksjoner. Pseudomembranøs enterokolitt og blødningsforstyrrelser er ekstremt sjeldne.
Lokale bivirkninger:
Etter intravenøs administrering ble flebitt i noen tilfeller notert. Dette fenomenet kan forhindres ved langsom (innen 2-4 minutter) administrering av stoffet. De beskrevne bivirkningene forsvinner vanligvis etter avsluttet behandling.

Kontraindikasjoner:

Legemiddelinteraksjon:
Kan ikke blandes i samme infusjonsflaske eller sprøyte med et annet antibiotikum (kjemisk inkompatibilitet).

Overdose:

Spesielle instruksjoner:

Slipp skjema
Pulver til klargjøring av injeksjonsvæske, oppløsning 1,0 g i hetteglass, hvert hetteglass er pakket i en pappeske med instruksjoner for medisinsk bruk.

Lagringsforhold
På et mørkt sted ved en temperatur som ikke overstiger 25 ° C. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Holdbarhet
2 år.
Ikke bruk etter utløpsdatoen som er trykt på emballasjen.

Vilkår for utlevering fra apotek
Reseptert på resept.

Ceftriaxone

Sammensetning

Legemidlet inneholder ceftriaxon, et antibiotikum fra klassen cefalosporiner (β-laktamantibiotika, hvis kjemiske struktur er basert på 7-ACK).

Stoffet er et lett hygroskopisk finkrystallinsk pulver av gulaktig eller hvit farge. Ett hetteglass med stoffet inneholder 0,25, 0,5, 1 eller 2 gram sterilt natriumsalt av ceftriaxon.

Slipp skjema

Pulver 0,25 / 0,5 / 1/2 g for tilberedning:

 • løsning d / og;
 • løsning for infusjonsbehandling.

Ceftriaxon tabletter eller sirup er ikke tilgjengelig.

farmakologisk effekt

Bakteriedrepende. III generasjons medisin fra gruppen antibiotika "Cefalosporiner".

Farmakodynamikk og farmakokinetikk

Farmakodynamikk

Et universelt antibakterielt middel, hvis virkningsmekanisme skyldes evnen til å undertrykke syntesen av bakteriecelleveggen. Legemidlet er svært motstandsdyktig mot de fleste β-laktamaser Gram (+) og Gram (-) mikroorganismer.

Aktiv mot:

 • Gram (+) aerobes - St. aureus (inkludert i forhold til stammer som produserer penicillinase) og Epidermidis, Streptococcus (pneumoniae, pyogenes, viridans gruppe);
 • Gram (-) aerobes - Enterobacter aerogenes and cloacae, Acinetobacter calcoaceticus, Haemophilus influenzae (inkludert i forhold til stammer som produserer penicillinase) og parainfluenzae, Borrelia burgdorferi, Klebsiella spp. (inkludert pneumoniae), Escherichia coli, Moraxella catarrhalis og diplokokker av slekten Neisseria (inkludert stammer som produserer penicillinase), Morganella morganii, Proteus vulgaris og Proteus mirabilis, Neisseria meningitidis, Serratia spp., noen stammer av Pseudomonas aeruginosa
 • anaerober - Clostridium spp. (unntak - Clostridium difficile), Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus spp..

In vitro (klinisk betydning forblir ukjent) observeres aktivitet mot stammer av følgende bakterier: Citrobacter diversus and freundii, Salmonella spp. (inkludert Salmonella typhi), Providencia spp. (inkludert Providencia rettgeri), Shigella spp. Bacteroides bivius, Streptococcus agalactiae, Bacteroides melaninogenicus.

Meticillinresistent Staphylococcus, mange stammer av Enterococcus (inkludert Str. Faecalis) og gruppe D Streptococcus er resistente mot cefalosporin-antibiotika (inkludert ceftriaxon).

Hva er Ceftriaxone?

I følge Wikipedia er ceftriaxon et antibiotikum, hvis bakteriedrepende effekt skyldes dets evne til å forstyrre syntesen av peptidoglycan i bakteriecellevegger..

Farmakokinetikk

 • biotilgjengelighet - 100%;
 • T Cmax med introduksjon av ceftriaxon i / inn - på slutten av infusjonen, med introduksjon av intramuskulært - 2-3 timer;
 • forbindelse med plasmaproteiner - fra 83 til 96%;
 • T1 / 2 med intramuskulær injeksjon - fra 5,8 til 8,7 timer, med intravenøs administrering - fra 4,3 til 15,7 timer (avhengig av sykdommen, pasientens alder og tilstanden til nyrene).

Hos voksne er konsentrasjonen av ceftriaxon i cerebrospinalvæsken, når den administreres 50 mg / kg etter 2-24 timer, mange ganger høyere enn MIC (minimum hemmende konsentrasjon) for de vanligste patogenene til meningokokkinfeksjon. Legemidlet trenger godt inn i cerebrospinalvæsken under betennelse i hjernehinnene.

Ceftriaxon skilles ut uendret:

 • nyrer - med 33-67% (hos nyfødte babyer er denne indikatoren på nivået 70%);
 • med galle i tarmen (der stoffet inaktiveres) - med 40-50%.

Indikasjoner for bruk av Ceftriaxone

Merknaden indikerer at indikasjonene for bruk av Ceftriaxone er infeksjoner forårsaket av bakterier som er følsomme for stoffet. Intravenøs infusjon og injeksjon er foreskrevet for å behandle:

 • infeksjoner i bukhulen (inkludert med galleblærens empyema, angiocholitt, peritonitt), ØNH-organer og luftveier (empyema i pleura, lungebetennelse, bronkitt, lungeabscess, etc.), bein og leddvev, bløtvev og hud, urogenitalkanalen (inkludert pyelonefritt, pyelitt, prostatitt, blærebetennelse, epididymitt);
 • epiglottitt;
 • infiserte forbrenninger / sår;
 • smittsomme lesjoner i kjeveområdet;
 • bakteriell septikemi;
 • sepsis;
 • bakteriell endokarditt;
 • bakteriell hjernehinnebetennelse;
 • syfilis;
 • chancroid;
 • flåttbåren borreliose (Lyme sykdom);
 • ukomplisert gonoré (inkludert i tilfeller der sykdommen er forårsaket av mikroorganismer som utskiller penicillinase);
 • salmonellose / salmonellabærer;
 • tyfoidfeber.

Legemidlet brukes også til perioperativ profylakse og til behandling av immunkompromitterte pasienter..

Hva brukes Ceftriaxone til for syfilis?

Selv om penicillin er det valgte legemidlet for forskjellige former for syfilis, kan effektiviteten i noen tilfeller være begrenset..

Bruk av cefalosporin-antibiotika blir brukt som et alternativ for sikkerhet i tilfelle intoleranse mot medisiner fra penicillin-gruppen..

De verdifulle egenskapene til stoffet er:

 • tilstedeværelsen i sammensetningen av kjemikalier som har evnen til å undertrykke dannelsen av cellemembraner og mucopeptidsyntese i veggene til bakterieceller;
 • evnen til raskt å trenge inn i organer, væsker og vev i kroppen og spesielt inn i cerebrospinalvæsken, som gjennomgår mange spesifikke endringer hos pasienter med syfilis;
 • mulighet for bruk for behandling av gravide kvinner.

Legemidlet er mest effektivt i tilfeller der det forårsakende middel til sykdommen er Treponema pallidum, siden et særegent trekk ved Ceftriaxone er dens høye treponemicidale aktivitet. Den positive effekten er spesielt uttalt ved i / m-administrering av medikamentet.

Behandling av syfilis ved bruk av legemidlet gir gode resultater ikke bare i de tidlige stadiene av sykdomsutviklingen, men også i avanserte tilfeller: med nevrosyfilis, så vel som med sekundær og latent syfilis.

Siden T1 / 2 av ceftriaxon er omtrent 8 timer, kan legemidlet brukes like vellykket i både polikliniske og polikliniske behandlingsregimer. Det er nok å administrere legemidlet til pasienten en gang om dagen..

For forebyggende behandling administreres legemidlet innen 5 dager med primær syfilis - et 10-dagers kurs, tidlig latent og sekundær syfilis behandles i 3 uker.

Med uutgitte former for nevrosyfilis injiseres pasienten en gang for 1-2 g Ceftriaxone i 20 dager, i de senere stadiene av sykdommen, administreres legemidlet 1 g / dag. innen 3 uker, hvoretter de opprettholder et intervall på 14 dager og innen 10 dager blir de behandlet med en lignende dose.

Ved akutt generalisert meningitt og syfilittisk meningoencefalitt økes dosen til 5 g / dag.

Ceftriaxone-injeksjoner: hvorfor legemidlet er foreskrevet for angina hos voksne og barn?

Til tross for at antibiotika er effektivt for forskjellige lesjoner i nasopharynx (inkludert angina og bihulebetennelse), brukes det vanligvis sjelden som det valgte legemidlet, spesielt i pediatri.

Med angina kan medisinen injiseres gjennom en dropper i en blodåre eller i form av vanlige injeksjoner i muskelen. Imidlertid foreskrives pasienten i de aller fleste tilfeller intramuskulære injeksjoner. Løsningen tilberedes like før bruk. Den ferdige blandingen ved romtemperatur forblir stabil i 6 timer etter tilberedning.

For barn med angina er Ceftriaxone foreskrevet i unntakstilfeller når akutt angina er komplisert av alvorlig suppuration og betennelse..

Den passende doseringen bestemmes av den behandlende legen..

Under graviditet foreskrives stoffet i tilfeller der antibiotika i penicillin-gruppen ikke er effektive. Selv om stoffet krysser placentabarrieren, påvirker det ikke fostrets helse og utvikling..

Bihulebetennelse behandling med Ceftriaxone

Med bihulebetennelse er antibakterielle midler førstelinjemedisiner. Fullt gjennomtrengende i blodet, blir Ceftriaxone beholdt i fokus for betennelse i de nødvendige konsentrasjonene.

Som regel er legemidlet foreskrevet i kombinasjon med mucolytika, vasokonstriktorer, etc..

Hvordan injisere et legemiddel mot bihulebetennelse? Vanligvis blir pasienten forskrevet Ceftriaxone som skal injiseres i muskelen to ganger daglig i 0,5-1 g. Før injeksjon blandes pulveret med lidokain (helst en 1% løsning) eller vann d / i.

Behandlingen varer minst 1 uke.

Kontraindikasjoner

Ceftriaxon er ikke indisert for kjent overfølsomhet overfor cefalosporin-antibiotika eller tilleggskomponenter av legemidlet..

 • nyfødtperioden hvis barnet har hyperbilirubinemi;
 • prematuritet;
 • nedsatt nyre- / leverfunksjon
 • enteritt, NUC eller kolitt assosiert med bruk av antibakterielle midler;
 • svangerskap;
 • amming.

Bivirkninger av Ceftriaxone

Bivirkninger av stoffet ser ut som:

 • overfølsomhetsreaksjoner - eosinofili, feber, kløe, urtikaria, ødem, hudutslett, erythema multiforme (i noen tilfeller ondartet) eksudativ erytem, ​​serumsyke, anafylaktisk sjokk, kulderystelser;
 • hodepine og svimmelhet
 • oliguri;
 • dysfunksjon i fordøyelsessystemet (kvalme, oppkast, flatulens, smaksforstyrrelser, stomatitt, diaré, glossitt, slamdannelse i galleblæren og pseudokolelithiasis, pseudomembranøs enterokolitt, dysbiose, candidomykose og andre superinfeksjoner);
 • brudd på hematopoiesis (anemi, inkludert hemolytisk; lymfe, leuko-, nøytro-, trombocyto-, granulocytopeni; trombo-ileukocytose, hematuri, basofili, neseblod).

Hvis legemidlet injiseres intravenøst, er betennelse i venøs vegg mulig, så vel som ømhet langs venen. Injeksjonen av stoffet i muskelen ledsages av ømhet på injeksjonsstedet.

Ceftriaxon (injeksjoner og IV-infusjon) kan også påvirke laboratorieparametere. Pasientens protrombintid reduseres (eller øker), aktiviteten til alkalisk fosfatase og levertransaminaser øker, samt konsentrasjonen av urea, hyperkreatininemi, hyperbilirubinemi, glukosuri utvikler seg.

Anmeldelser av bivirkningene av Ceftriaxone tillater oss å konkludere med at i / m-administrering av legemidlet klager nesten 100% av pasientene på alvorlig smerte i injeksjonen, noen bemerker muskelsmerter, svimmelhet, frysninger, svakhet, kløe og utslett.

Injeksjoner tolereres lettest hvis pulveret fortynnes med bedøvelsesmiddel. I dette tilfellet er det viktig å lage en test både for selve stoffet og for bedøvelsesmidlet.

Instruksjoner for bruk av Ceftriaxone. Hvordan fortynne Ceftriaxone til injeksjon?

Produsentens instruksjoner, samt Vidal-håndboken, indikerer at stoffet kan injiseres i en vene eller muskel.

Dosering for voksne og barn over 12 år - 1-2 g / dag. Antibiotika administreres en eller en gang hver 12. time i en halv dose.

I spesielt alvorlige tilfeller, så vel som hvis infeksjonen blir provosert av et patogen som er moderat følsomt for Ceftriaxone, økes dosen til 4 g / dag.

For gonoré anbefales en enkelt injeksjon i muskelen på 250 mg av legemidlet.

For profylaktiske formål, før en infisert eller antagelig infisert operasjon, avhengig av graden av fare for smittsomme komplikasjoner, bør pasienten injiseres en gang 1-2 g Ceftriaxone 0,5-1,5 timer før operasjonen.

For barn i de første to ukene av livet administreres medisinen 1 r / dag. Dosen beregnes i henhold til formelen 20-50 mg / kg / dag. Den høyeste dosen er 50 mg / kg (som er forbundet med en underutvikling av enzymsystemet).

Den optimale dosen for barn under 12 år (inkludert spedbarn) velges også avhengig av vekt. Den daglige dosen varierer fra 20 til 75 mg / kg. For barn som veier mer enn 50 kg, foreskrives Ceftriaxone i samme dose som for voksne.

Doser større enn 50 mg / kg bør gis som en intravenøs infusjon i minst 30 minutter.

Ved bakteriell hjernehinnebetennelse begynner behandlingen med en enkelt dose på 100 mg / kg / dag. Den høyeste dosen er 4 g. Så snart patogenet er isolert og dets følsomhet overfor stoffet er bestemt, reduseres dosen.

Vurderinger av stoffet (spesielt om bruken av dette hos barn) gjør det mulig for oss å konkludere med at stoffet er veldig effektivt og rimelig, men dets betydelige ulempe er alvorlig ømhet på injeksjonsstedet. enn med noe annet antibiotika.

Hvor mange dager å injisere stoffet?

Varigheten av behandlingen avhenger av hvilken patogen mikroflora som forårsaket sykdommen, samt av egenskapene til det kliniske bildet. Hvis det forårsakende stoffet er Gram (-) diplokokker av slekten Neisseria, kan de beste resultatene oppnås på 4 dager, hvis enterobakterier er følsomme for stoffet, på 10-14 dager.

Ceftriaxone-injeksjoner: bruksanvisning. Hvordan fortynne stoffet?

For å fortynne antibiotika brukes en løsning av lidokain (1 eller 2%) eller vann til injeksjon (d / i).

Når du bruker vann til d / og, bør du huske på at i / m-injeksjonene av stoffet er veldig smertefulle..

Vann til fortynning av pulveret tas vanligvis i tilfeller der bruk av lidokain er umulig på grunn av pasientens allergi mot det.

Det beste alternativet er en 1% lidokainløsning. Det er bedre å bruke vann til d / og som et hjelpemiddel ved fortynning av medikamentet med lidokain 2%.

Kan Ceftriaxone fortynnes med Novocaine?

Når Novocaine brukes til å fortynne stoffet, reduserer aktiviteten til antibiotika, samtidig som det øker sannsynligheten for å utvikle anafylaktisk sjokk hos pasienten.

Basert på tilbakemeldingene fra pasientene selv, bemerker de at lidokain er bedre enn novokain, lindrer smerter med introduksjonen av Ceftriaxone.

I tillegg bidrar bruken av en ikke-tilberedt løsning av Ceftriaxone med Novocaine til en økning i smerte under injeksjonen (løsningen forblir stabil i 6 timer etter tilberedning).

Hvordan fortynne Ceftriaxone med Novocaine?

Hvis Novocaine fremdeles brukes som løsningsmiddel, tas det i et volum på 5 ml per 1 g medikament. Hvis du tar en mindre mengde Novocaine, kan det hende at pulveret ikke oppløses helt, og sprøytenålen blir tilstoppet med klumper av medisin..

Fortynning med lidokain 1%

For injeksjon i muskelen oppløses 0,5 g av legemidlet i 2 ml av en en-prosent løsning av lidokain (innholdet i en ampulle); per 1 g av legemidlet, ta 3,6 ml løsemiddel.

En dose på 0,25 g fortynnes på samme måte som 0,5 g, det vil si innholdet i 1 ampulle 1% lidokain. Etter det trekkes den ferdige løsningen i forskjellige sprøyter, halvparten av volumet i hver.

Legemidlet injiseres dypt i gluteus muskelen (ikke mer enn 1 g i hver rumpe).

Legemidlet fortynnet med lidokain er ikke ment for intravenøs administrering. Det er lov å injisere det strengt i muskelen..

Hvordan fortynne Ceftriaxone-injeksjoner med lidokain 2%?

For å fortynne 1 g av legemidlet, ta 1,8 ml vann d / i og to prosent lidokain. For å fortynne 0,5 g av legemidlet blandes også 1,8 ml lidokain med 1,8 ml vann d / i, men bare halvparten av den resulterende løsningen (1,8 ml) brukes til oppløsning. For å fortynne 0,25 g av legemidlet, ta 0,9 ml av et løsemiddel tilberedt på lignende måte.

Hvordan fortynne ceftriaxon hos barn for intramuskulær administrering?

Den gitte teknikken for intramuskulære injeksjoner brukes praktisk talt ikke i pediatrisk praksis, siden Ceftriaxone med novokain kan forårsake et alvorlig anafylaktisk sjokk hos et barn, og i kombinasjon med lidokain kan det bidra til forekomsten av kramper og forstyrrelser i hjertet..

Av denne grunn er vanlig vann for barn det optimale løsningsmidlet i tilfelle bruk av stoffet hos barn. Manglende evne til å bruke smertestillende i barndommen krever en enda langsommere og mer nøyaktig administrering av stoffet for å redusere smerte under injeksjonen.

Fortynning for intravenøs administrering

For intravenøs administrering oppløses 1 g av legemidlet i 10 ml destillert vann (sterilt). Legemidlet injiseres sakte i løpet av 2-4 minutter.

Fortynning for intravenøs infusjon

Under infusjonsbehandling administreres legemidlet i minst en halv time. For å fremstille en løsning blir 2 g pulver fortynnet i 40 ml av en Ca-fri løsning: dekstrose (5 eller 10%), NaCl (0,9%), fruktose (5%).

I tillegg

Ceftriaxone er utelukkende ment for parenteral administrasjon: produsenter produserer ikke tabletter og suspensjoner på grunn av at antibiotika i kontakt med kroppsvev er svært aktivt og irriterer dem sterkt..

Doser for dyr

Dosen for katter og hunder justeres i henhold til kroppsvekten til dyret. Som regel er det 30-50 mg / kg.

Hvis det brukes en 0,5 g flaske, skal 1 ml to prosent lidokain og 1 ml vann d / i (eller 2 ml lidokain 1%) injiseres i den. Risting medisinen kraftig til klumpene er helt oppløst, den trekkes inn i en sprøyte og injiseres i muskelen eller under huden til det syke dyret..

Dosen til en katt (Ceftriaxone 0,5 g brukes vanligvis til små dyr - for katter, kattunger, etc.), hvis legen foreskrev 40 mg Ceftriaxone per 1 kg vekt, er 0,16 ml / kg.

For hunder (og andre store dyr) ta flasker på 1 g. Oppløsningsmidlet tas i et volum på 4 ml (2 ml lidokain 2% + 2 ml vann d / i). En hund som veier 10 kg, hvis dosen er 40 mg / kg, må du legge inn 1,6 ml av den ferdige løsningen.

Hvis det er nødvendig å administrere ceftriaxon IV gjennom et kateter, bruk sterilt destillert vann til fortynning.

Overdose

Tegn på overdosering av legemidler er kramper og CNS-spenning. Peritonealdialyse og hemodialyse er ineffektive for å redusere konsentrasjonen av ceftriaxon. Medisinen har ingen motgift.

Interaksjon

I ett volum er det farmasøytisk uforenlig med andre antimikrobielle midler.

Ved å undertrykke tarmmikrofloraen forhindrer det dannelsen av vitamin K i kroppen. Av denne grunn kan bruken av stoffet i kombinasjon med midler som reduserer blodplateaggregering (sulfinpyrazon, NSAIDs) provosere blødning.

Den samme funksjonen til Ceftriaxone forbedrer virkningen av antikoagulantia når den brukes sammen.

I kombinasjon med sløyfediuretika øker risikoen for nefrotoksisitet.

Salgsbetingelser

Krever resept for å kjøpe.

På latin kan det være som følger. Oppskrift på latin (prøve):

RP: Ceftriaxoni 0.5
D.t.d.N.10
S. I det medfølgende løsningsmidlet. V / m, 1 r. / Dag.

Lagringsforhold

Beskytt mot lys. Optimal lagringstemperatur - opptil 25 ° C.

Når det brukes uten medisinsk tilsyn, kan stoffet provosere komplikasjoner, derfor bør pulverflaskene oppbevares utilgjengelig for barn, plasser.

Holdbarhet

spesielle instruksjoner

Legemidlet brukes i sykehusmiljø. Hos pasienter som er i hemodialyse, samt med samtidig alvorlig lever- og nyreinsuffisiens, bør plasmakonsentrasjonen av ceftriaxon overvåkes..

Langvarig behandling krever regelmessig overvåking av det perifere blodbildet og indikatorer som karakteriserer funksjonen til nyrene og leveren..

Noen ganger (sjelden) med ultralyd av galleblæren, kan det bli mørkere, noe som indikerer tilstedeværelsen av sediment. Blackouts forsvinner etter avsluttet behandling.

I noen tilfeller anbefales det at svekkede pasienter og eldre pasienter foreskriver vitamin K i tillegg til Ceftriaxone..

Hvis balansen mellom vann og elektrolytter er i ubalanse, så vel som med arteriell hypertensjon, bør natriumnivået i blodplasmaet overvåkes. Hvis behandlingen er langvarig, får pasienten en generell blodprøve.

Som andre cefalosporiner, har legemidlet evnen til å fortrenge bilirubin assosiert med serumalbumin, og det brukes derfor med forsiktighet hos nyfødte med hyperbilirubinemi (og spesielt hos premature babyer).

Legemidlet har ingen effekt på hastigheten på nevromuskulær ledning.